Akcija!

Arduino Mega2560 R3 ATMEGA16U2

0.00 rsd;

Kategorija:

Opis

Mikrokontroler: ATmega2560
Sadrži ATMEGA16U2 komunikacioni čip
Radni napon 5V
Ulazni napon (preporučljivo): 7V-12V
Maksimalni ulazni napon: 6V-20V preko punjača ili USB-a
Digital I/O pinovi: 54 (od kojih 15 pruža PWM output)
Analogni ulazni pinovi: 16
Jednosmerna struja po I/O pinu: 20mA
Jednosmerna struja po 3.3V pinu: 50mA
Flash memorija: 256KB (od kojih 8KB koristi bootloader)
SRAM: 8KB
EEPROM: 4KB
Radni takt: 16MHz
Broj ugrađenih LED: 13
Dimenzije: 101.52 x 53.3mm
Težina: 37kg