Arduino generator signala 8KHz-160MHz

950.00 rsd

Opis

Arduino generator signala
Generiše 8 vrednosti frekvencije, koje nisu celobrojne
Opseg frekvencije: 8kHz – 160MHz
Karakteristike:
– Korisnički definisana konfiguracija
– Visoka linearnost VCXO
– Opcionalni ulazni takt (CLKIN)
– Nizak izlazni period podrhtavanja: 100ps pp
– Opcionalni podešavajući prošireni spektar na svakom izlazu
– Radi sa kristalom koji je jeftin i ima fiksnu frekvenciju: 25 ili 27MHz
– Podržava statički fazni pomak
– Moguće je podešavati rastuće/opadajuće vreme kontrole
– Nema kvara pri promeni frekvencije
– Nezavisni pin za napajanje: 2.5 – 3.3V (jezgro VDD), 1.8/2.5 – 3.3V (izlaz VDDO)
– Veoma mala potrošnja električne energije
– Moguće podešavati kašnjenje na relaciji izlaz-izlaz
– Učitava PCIe standard prve generacije
Dimenzije: 30.5 x 21.9mm