Set komplet LED svetlo nivoa jačine zvuka

500.00 rsd

Opis

Kada se sklopi ovaj uređaj, ukoliko se čuje muzika ili neki drugi zvuk, pet LED svetla će se paliti prateći ritam zvuka koji se čuje
Radni napon: 3 – 5.5V
Kit komplet sadrži:
– 2 x otpornik 1/4W, 4.7KΩ
– 2 x otpornik 1/4W, 1MΩ
– 2 x otpornik 1/4W, 10KΩ
– 1 x kondezator 47µF, 16V
– 1 x kondezator 1µF, 16V
– 3 x tranzistor 9014
– 7 x LED 5mm plava
– 1 x mikrofon, 9x7mm
– XH2 54-2p kabl
– XH2 54-2p utičnica
– PCB ploča 30 x 25mm