Knjiga Komunikacioni protokoli interneta

1.900.00 rsd

Kategorija:

Opis

Naslov: Komunikacioni protokoli interneta
Autor: Milojko Jevtović
Izdavač: Akademska misao
Godina izdanja: 2011
Strana: 284
Povez: meki
Format: B5
ISBN: 978-86-7466-415-5
Opis: Sa razvojem digitalnih telekomunikacionih mreža, a posebno Interneta, uvode se nove službe i brojne usluge korisnicima, a komunikacione procedure uspostavljanja veza, prenos korisničkih informacija sadržanih u porukama (govor, tekst, podaci, video slika, mirne slike, grafika, audio signali, multimedijalne poruke, upravljačke poruke itd.) i raskidanje veza, postaju sve složeniji.
Drugim rečima, komunikacija porukama u okviru paketskih digitalnih telekomunikacionih mreža, kao i međumrežna komunikacija je veoma složen proces. Da bi se obezbedila komunikacija i obavile složene komunikacione funkcije, koristi se više vrsta protokola, koji obavljaju različite komunikacione funkcije. Protokolima se podržavaju tokovi korisničkih, signalizacionih i upravljačkih informacija. Najprostije rečeno protokoli predstavljaju skup pravila po kojima se obavlja komunikacija porukama. Pod komunikacionim protokolom (engl. communications protocol) se podrazumeva skup dogovorom utrvđenih pravila po kojima se obavlja komunikacija porukama (podaci, tekst, grafika, govor, mirna slika, audio signali, video slika itd.) između određenih entiteta različitih sistema. U telekomunikacionim mrežama (digitalne telefonske, računarske, multiservisne, multimedijalne, mreže određenih službi, Internet, itd.) primenjuju se različite vrste protokola.
Protokoli podležu strogoj standardizaciji. Okvir za standardizaciju protokola definisala je Međunarodna organizacija za standardizaciju ISO, a njihovo donošenje na svetskom, regionalnom i nacionalnom nivou obavlja pored ISO i IEC, ITU, ETSI, ANSI i niz nacionalnih organizacija za standardizaciju kao i asocijacije proizvođača telekomunikacione opreme. Svaki komunikacioni proces podržan je sedmoslojnom strukturom skupa protokola od kojih svaki obavlja definisan broj komunik