Arduino senzor boje

1.100.00 rsd

Opis

Arduino senzor boje
Napon napajanja: 3 – 5V
Ugrađen čip TCS3200 (poboljšana verzija TCS230 čipa)
TCS230 čip se sastoji od 64 fotodiode (16 fotodioda sa crvenim filterom, 16 fotodioda sa plavim filterom, 16 fotodioda sa zelenim filterom i 16 fotodioda bez filtera)
Može detektovati boju nesvetlećih objekata
Idealna udaljenost za detekciju boje: 10mm
Dimenzije: 33 x 25mm