Amper klešta PeakTech 4350

11.600.00 rsd

Opis

Amper klešta PeakTech 4350 – multimetar – merni i test instrumenti Elektroleum.

Ovaj stezaljka je dizajniran za male prečnike kabla do 12 mm, struje curenja do 5 A sa visoko preciznom rezolucijom od 1 mA i struje do 80 A sa rezolucijom od 100 mA. Pored toga, ovaj uređaj zaokružuju izuzetno precizne merne funkcije za merenje napona, struje, kapacitivnosti, otpora i frekvencije, kao i merenje temperature pomoću priloženog senzora tipa K. Pored mernih funkcija, uređaj nudi i funkcijske tastere za prikaze minimalne i maksimalne vrednosti, funkciju zadržavanja merenja i preklopno LED svetlo za osvetljenje tačke. Profil P 4350 zaokružen je merenjem istinske efektivne vrednosti (TRMS). Zbog svoje svestranosti i odgovarajućih karakteristika, ovaj uređaj idealan je alat za svakog instalatera električne energije u energetskoj i građevinskoj tehnologiji, kao i servisne tehničare u elektroničkom sektoru.

Merenje struje do 5A sa rezolucijom od 1mA
Merenje struje do 80A sa rezolucijeom od 100mA
Maksimalno otvaranje klešta: 17mm
Naizmenični napon AC: 500mV/5/50/500/600V, 0.1mV, +/- 2.0% + 4 cifre (Frekvencijski opseg: 40 – 400Hz)
Jednosmerni napon DC: 500mV/5/50/500/600V, 0.1mV, +/- 1.5% + 2 cifre
Naizmenična struja AC: 5000mA/80A, 1mA, +/- 2.5% + 25 cifre (Frekvencijski opseg: 40 – 400Hz)
Jednosmerna struja DC: 5000mA/80A, 1mA, +/- 2.5% + 30 cifara
Otpornost: 500Ω/5/50/500kΩ/5/50MΩ, 0.1Ω, +/- 1.5% + 2 cifre
Kapacitivnost: 50/500nF/5/50/500µF, 10pF, +/- 3.5% + 10 cifara
Frekvencija: 5Hz – 10MHz, 1mHz, +/- 1.2% + 3 cifre
Temperatura: -20° do +760°C, 0.1°C, +/- 2.0% + 3°C
Napajanje: 9V baterija
Dimenzije: 70 x 210 x 37mm
Težina: 200g