Tektonix – popusti do 50%

Published by IT Elektroleum on

Čuveni američka kompanija mernih instrumenata Tekrtonix ili skraćeno Tek, u saradnji sa nemačkim Conradom čiji smo zvanični distributer nedavno je objavila fenomenalne popuste na osciloskope i odgovarajuće software-e koji se kreću od 25% do čak 50%.

https://www.tek.com/en/buy/promotions

• 2112012: Tektronix MSO44 4-BW-200.
• 2112014: Tektronix MSO44 4-BW-350.
• 2112381: Tektronix MSO44 4-BW-350.
• 2112149: Tektronix MSO44 4-BW-1000.
• 2112123: Tektronix MSO44 4-BW-1500.
• 2112115: Tektronix MSO46 4-BW-200.
• 2112116: Tektronix MSO46 4-BW-200.
• 2112278: Tektronix MSO46 4-BW-500.
• 2112282: Tektronix MSO46 4-BW-1000.
• 2112132: Tektronix MSO46 4-BW-1500.

• 3012964: MDO32 3-BW-200 + AFG, BND, MSO Option.
• 3012965: MDO32 3-BW-350 + AFG, BND, MSO Option.
• 3012966: MDO32 3-BW-500 + AFG, BND, MSO Option.
• 3012967: MDO32 3-BW-1000 + AFG, BND, MSO Option.
• 3012964: MDO34 3-BW-200 + AFG, BND, MSO Option.
• 3012969: MDO34 3-BW-350 + AFG, BND, MSO Option.
• 2860183: MDO34 3-BW-500 + AFG, BND, MSO Option.
• 3012970: MDO34 3-BW-1000 + AFG, BND, MSO Option.

• 2997010: MSO44B-4-BW-200 Digital Osciloscope
• 2997012: MSO44B-4-BW-350 Digital Osciloscope
• 2997013: MSO44B-4-BW-500 Digital Osciloscope
• 2997008: MSO44B-4-BW-1000 Digital Osciloscope
• 2997009: MSO44B-4-BW-1500 Digital Osciloscope
• 2997016: MSO46B-4-BW-200 Digital Osciloscope
• 2997017: MSO46B-4-BW-350 Digital Osciloscope
• 2997018: MSO46B-4-BW-500 Digital Osciloscope
• 2997014:MSO46B-4-BW-1000 Digital Osciloscope
• 2997015: MSO46B-4-BW-1500 Digital Osciloscope