Tahometri merenje broja obrtaja

Published by IT Elektroleum on

Tahometar je instrument za merenje brzine rotacije osovine ili diska. Prikazuje brzine rotacije u rotacijama u minuti ili u drugim jedinicama. Poznat primer tahometra je merač brzine rotacije radilice motora u automobilima.

Tahometri mogu biti različitih konstrukcija, mehanički, elektromehanički, električni i elektronski.

Elektromehanički tahometar je u stvari mali električni generator jednosmerne struje. Osovina generatora je povezana sa objektom čija brzina rotacije se meri. Što je rotacija brža, veći je inducirani napon u rotoru, i isti se dovodi na kazaljku baždarenog voltmetra za očitanje. Napon se može umjesto toga dovesti na ulaz nekog kontrolnog sistema, ako se teži regulaciji brzine.

Elektromehanički tahometar proizvodi jednosmjerni napon koji je direktno proporcionalan ugaonoj brzini rotora (armature).

Categories: Čitaonica