Flux / paste za lemljenje

Published by IT Elektroleum on

Fluks paste su sredstva koja se koriste u procesu lemljenja kako bi se poboljšala kvaliteta spoja. Fluks je hemijski sastojak koji pomaže u čišćenju površina koje treba zalemiti, uklanjajući oksidaciju i druge nečistoće. Takođe, fluks pomaže u vođenju lema (tj. tinola) do tačke lemljenja, što omogućava čvršći i pouzdaniji spoj.

Fluks paste su obično dostupne u malim tubama ili posudama i nanose se na površinu koja se lemi pre nego što se nanese lem. Korisnik može naneti fluks pastu direktno na površinu ili koristiti alat kao što je četkica.

Postupak upotrebe fluks paste je otprilike sledeći:

  1. Očistite površinu koju planirate lemiti.
  2. Nanesite malu količinu fluks paste na površinu.
  3. Zagrejte lemilicu do odgovarajuće temperature.
  4. Nanesite lem na površinu koristeći lemilicu.
  5. Nakon što se lem ohladi, očistite višak fluksa sa površine.

Važno je napomenuti da fluks paste mogu biti korozivne, tako da je važno očistiti višak fluksa nakon lemljenja. Takođe, neke fluks paste mogu proizvesti isparenja pri visokim temperaturama, pa je preporučljivo raditi u dobro provetrenom prostoru ili koristiti usisivač za dim.

Categories: Čitaonica