Termovizijska kamera

Published by IT Elektroleum on

Termovizijske kamere, takođe poznate kao infracrvene kamere ili termalne kamere, su uređaji koji detektuju infracrveno zračenje (toplota) emitovanu od objekata i pretvaraju ga u vidljive slike. Ove kamere omogućavaju korisnicima da “vide” temperaturu objekata i identifikuju topla i hladna područja. Termovizijske kamere se široko koriste u različitim industrijama i primenama, kao što su:

 • Dijagnostika i održavanje električnih i mehaničkih sistema
 • Inspekcija građevinskih materijala i energetska efikasnost zgrada
 • Detekcija curenja gasova i tečnosti
 • Bezbednost i nadzor
 • Vatrogasne službe i hitne situacije
 • Medicinska dijagnostika i istraživanje
 • Poljoprivreda i životinjski uzgoj

Termovizijske kamere rade na principu detekcije infracrvenog zračenja koje emituju objekti, a zatim konvertujuju taj signal u termalne slike. Infracrveni senzor unutar kamere meri zračenje i pretvara ga u električni signal koji se zatim obrađuje i prikazuje kao slika na ekranu.

Evo kako se koriste termovizijske kamere:

 1. Uključite termovizijsku kameru: Uključite uređaj koristeći prekidač za napajanje ili dugme, ako je potrebno. Sačekajte nekoliko sekundi da se uređaj pokrene i inicijalizuje.
 2. Usmerite kameru prema objektu ili području: Držite termovizijsku kameru na udaljenosti koja omogućava jasan i detaljan prikaz objekta ili područja koje želite pregledati. Usmerite kameru tako da infracrveni senzor detektuje zračenje sa ciljane površine.
 3. Pregledajte termalne slike: Pogledajte termalne slike na ekranu termovizijske kamere. Slike će prikazivati različite boje ili nijanse sive, koje predstavljaju različite temperature objekata u sceni.
 4. Analiza i dokumentacija (opciono): Ako je potrebno, koristite softver ili funkcije kamere za analizu termalnih slika, kao što su merenje temperature tačaka, identifikacija toplih i hladnih mesta, generisanje izveštaja i snimanje slika ili video zapisa.
 5. Isključivanje termovizijske kamere: Kada završite sa pregledom i analizom, isključite termovizijsku kameru kako biste sačuvali bateriju ili napajanje.

Glavne razlike između termovizijskih kamera uključuju:

 • Rezolucija infracrvenog senzora: Veća rezolucija pruža detaljnije i preciznije termalne slike.
 • Temperaturni opseg i osetljivost: Različite kamere mogu detektovati različite temperaturne opsege i imaju različitu osetljivost na promene temperature.
 • Paleta boja i prikaz slika: Termovizijske kamere mogu koristiti različite palete boja i načine prikaza termalnih slika, kao što su crno-beli, lažne boje ili kombinacija sa vidljivim svetlom.
 • Funkcije analize i softver: Napredne termovizijske kamere mogu imati dodatne funkcije za analizu slika, merenje temperature, generisanje izveštaja i povezivanje sa drugim uređajima ili sistemima.

Termovizijske kamere su korisni alati za brzo i efikasno identifikovanje problema i kvarova koji se odnose na temperaturu, kao i za kontrolu kvaliteta, energetsku efikasnost, bezbednost i istraživanje u različitim industrijama i primenama. Različite vrste termovizijskih kamera pružaju različite nivoe detalja, tačnosti i funkcionalnosti u zavisnosti od potreba korisnika.

Categories: Čitaonica