Pribor za merne instrumente

Objavio IT Elektroleum datuma

Pribor za merne instrumente obuhvata širok spektar dodataka i opreme koji poboljšavaju funkcionalnost, tačnost i upotrebu raznih mernih instrumenata. Evo nekoliko primera pribora za različite vrste mernih alata:

  1. Sonde: Koriste se za uspostavljanje električnog kontakta između mernih instrumenata i testiranih sklopova ili komponenti. Primeri sondi uključuju multimetarske sonde, osciloskopske sonde i termoelemente.
  2. Kablovi i konektori: Povezuju mjerne instrumente sa sondama, senzorima ili drugim uređajima. Primeri kablova i konektora uključuju koaksijalne kablove, BNC konektore, bananske utikače i USB kablove.
  3. Adapteri: Omogućavaju povezivanje mernih instrumenata sa različitim vrstama priključaka ili senzora. Primeri adaptera uključuju BNC na bananski utikač, termoelement na RTD senzor i USB na serijski adapter.
  4. Držači i nosači: Koriste se za stabilizaciju i pozicioniranje mernih instrumenata tokom upotrebe. Primeri držača i nosača uključuju stativi, magnete, nosače za zid i tronošce.
  5. Zaštitne futrole: Štite mjerne instrumente od oštećenja, prašine i vlage. Primeri zaštitnih futrola uključuju tvrde i meke torbe, koferi i navlake.
  6. Kalibracioni setovi: Koriste se za proveru i podešavanje tačnosti merenja instrumenata. Primeri kalibracionih setova uključuju blokove za merenje dužine, otpornike za merenje struje, izvore napona i etalone temperature.
  7. Baterije i punjači: Napajaju prenosne mjerne instrumente ili obezbeđuju rezervnu energiju. Primeri baterija i punjača uključuju alkalne baterije, punjive baterije, solarni punjači i AC adapteri.
  8. Softver: Omogućava analizu, obradu i izveštavanje podataka prikupljenih merenjem. Primeri softvera uključuju programsku podršku za osciloskope, GPS uređaje, termografske kamere i akustične analizatore.

Pipalice su vrsta sondi koje se koriste u merenju i ispitivanju električnih i elektronskih sklopova. One se sastoje od metalnih vrhova, obično sa izolovanim drškama, koji se koriste za uspostavljanje električnog kontakta između mernog instrumenta (poput multimetra) i testiranog sklopa ili komponente. Pipalice omogućavaju jednostavno i precizno merenje napona, struje, otpora i drugih električnih veličina u sklopovima i uređajima.

Kategorija: Čitaonica