Kontaktni termometri

Published by IT Elektroleum on

Kontaktni termometri su merni instrumenti koji mere temperaturu objekata ili površina putem direktnog kontakta sa materijalom. Oni koriste različite vrste senzora ili sondi za detekciju temperature, kao što su termoparice, otporni temperaturni detektori (RTD) i termistori. Kontaktni termometri se koriste u širokom spektru industrija i primena, uključujući laboratorijska istraživanja, proizvodnju, prehrambenu industriju, HVAC sisteme i mnoge druge.

Termoarice su vrsta kontaktnih termometara koji koriste dve različite vrste metala spojenih na jednom kraju kako bi generisale električni napon proporcionalan temperaturi. Postoji nekoliko tipova termoparica koje se često koriste, uključujući K, J, N, E i S tipove. Svaki tip termoparice ima svoje karakteristike, temperaturne opsege i preciznost:

 • K tip: Napravljen od hromel-alumel legure, ovaj tip termoparice ima širok opseg merenja (-200°C do 1.350°C) i dobru preciznost. K tip se često koristi zbog svoje svestranosti i ekonomičnosti.
 • J tip: Sastoji se od gvožđa i konstantana (legura bakra i nikla), J tip ima opseg merenja od -210°C do 1.200°C i dobru preciznost. J tip je pogodan za opštu upotrebu, posebno u oksidirajućim atmosferama.
 • N tip: Napravljen od nicrosil-nisil legure (nikl-hrom-silicijum), N tip ima opseg merenja od -270°C do 1.300°C i visoku stabilnost i otpornost na oksidaciju. N tip se često koristi u procesima sa visokim temperaturama.
 • E tip: Sastoji se od hromel-konstantana, E tip ima opseg merenja od -200°C do 900°C i najvišu osetljivost među uobičajenim termoparicama. E tip se koristi u niskotemperaturnim i kriogenim aplikacijama.
 • S tip: Napravljen od platine i platinsko-rutenijumske legure, S tip ima opseg merenja od 0°C do 1.600°C i vrlo visoku stabilnost i tačnost. S tip se koristi u visokotemperaturnim aplikacijama i laboratorijskim kalibracijama.

Evo kako se koriste kontaktne termometre:

 1. Uključite kontaktni termometar: Uključite uređaj koristeći prekidač za napajanje ili dugme, ako je potrebno. Sačekajte nekoliko sekundi da se uređaj pokrene i inicijalizuje.
 2. Povežite senzor ili sondu: Povežite odgovarajući senzor ili sondu (K, J, N, E ili S tip) sa kontaktnim termometrom. Senzor ili sonda treba biti kompatibilan sa uređajem i temperaturnim opsegom koji želite izmeriti.
 3. Postavite senzor ili sondu na objekat: Postavite senzor ili sondu direktno na površinu objekta čiju temperaturu želite izmeriti. Osigurajte dobar kontakt kako biste dobili tačno i stabilno merenje temperature.
 4. Očitajte rezultate: Pročitajte vrednost temperature na displeju kontaktnog termometra. Ova vrednost će biti prikazana u stepenima Celzijusa (°C) ili Farenhajta (°F), zavisno od podešavanja uređaja.
 5. Dokumentacija rezultata (opciono): Ako je potrebno, zabeležite rezultate merenja za dalju analizu, izveštavanje ili upoređivanje sa standardima i specifikacijama.
 6. Isključivanje kontaktnog termometra: Kada završite sa merenjem temperature, isključite kontaktni termometar kako biste sačuvali bateriju ili napajanje.

Kontaktni termometri pružaju tačna i pouzdana merenja temperature kroz direktni kontakt sa objektom ili površinom. Oni se koriste u širokom spektru industrija i primena, a različiti tipovi termoparica omogućavaju prilagođavanje instrumenta specifičnim temperaturnim opsezima i zahtevima.

Categories: Čitaonica