Bezkontaktni IR termometri

Published by IT Elektroleum on

Šta su, čemu sluze i kako se koriste BEZKONTAKTNI TERMOMETRI?

Bezkontaktni termometri, takođe poznati kao infracrveni (IR) termometri, su elektronski instrumenti koji se koriste za merenje temperature objekata ili površina bez fizičkog kontakta. Oni rade na principu detekcije infracrvenog zračenja koje emituje objekat, a zatim konvertujuju taj signal u temperaturnu vrednost. Bezkontaktni termometri su korisni u situacijama gde je kontakt sa objektom nepraktičan, opasan ili može oštetiti objekat.

Bezkontaktni termometri se široko koriste u različitim industrijama i primenama, kao što su:

 • Medicina: Merenje telesne temperature pacijenata bez dodira
 • HVAC: Kontrola temperature u grejnim, ventilacionim i klima uređajima
 • Automobilska industrija: Dijagnostika motora i drugih komponenti
 • Elektronika: Identifikacija toplih mesta na pločama i komponentama
 • Kućna upotreba: Merenje temperature hrane, vode i kućanskih aparata

Evo kako se koriste bezkontaktni termometri:

 1. Uključite bezkontaktni termometar: Uključite uređaj koristeći prekidač za napajanje ili dugme, ako je potrebno. Sačekajte nekoliko sekundi da se uređaj pokrene i inicijalizuje.
 2. Podesite emisivnost (opciono): Ako vaš bezkontaktni termometar ima mogućnost podešavanja emisivnosti, podesite je prema materijalu objekta čiju temperaturu želite izmeriti. Emisivnost je vrednost koja predstavlja efikasnost emitovanja infracrvenog zračenja od strane materijala, i može varirati u zavisnosti od vrste materijala i površinske obrade.
 3. Usmerite termometar prema objektu: Držite termometar na preporučenoj udaljenosti od objekta (obično između 5 i 50 cm, zavisno od modela), i usmerite optički sistem ili laserski pokazivač termometra direktno na ciljanu površinu.
 4. Aktivirajte merenje: Pritisnite okidač ili dugme za merenje na termometru kako biste započeli merenje temperature. Infracrveni senzor će detektovati zračenje koje emituje objekat i konvertovati ga u temperaturnu vrednost.
 5. Očitajte rezultate: Pročitajte vrednost temperature na displeju bezkontaktnog termometra. Ova vrednost će biti prikazana u stepenima Celzijusa (°C) ili Farenhajta (°F), zavisno od podešavanja uređaja.
 6. Dokumentacija rezultata (opciono): Ako je potrebno, zabeležite rezultate merenja za dalju analizu, izveštavanje ili upoređivanje sa standardima i specifikacijama.
 7. Isključivanje bezkontaktnog termometra: Kada završite sa merenjem temperature, isključite bezkontaktni termometar kako biste sačuvali bateriju ili napajanje.

Bezkontaktni termometri nude brzo, tačno i higijensko merenje temperature u različitim industrijama i primenama. Oni su posebno korisni kada je kontakt sa objektom nepraktičan, opasan ili može oštetiti objekat.

Categories: Čitaonica