Šta su, čemu sluze i kako se koriste Tragači i testeri kablova i koje sve vrste tragača i samih kablova koje testiraju postoje?

Published by IT Elektroleum on

Tragači i testeri kablova su alati koji se koriste za detekciju, identifikaciju, praćenje i testiranje kablova u električnim instalacijama, telekomunikacionim mrežama, računarskim mrežama i drugim sistemima sa žičanim vezama. Oni pomažu tehničarima i inženjerima da brzo i tačno pronađu kablove, provere integritet veza, dijagnostikuju kvarove i održavaju bezbednost i pouzdanost mreža.

Postoje razne vrste tragača i testera kablova, uključujući:

 1. Tragači kablova (cable locators): Ovi alati se koriste za detekciju i praćenje kablova koji su sakriveni unutar zidova, plafona, podova ili zemlje. Tragači kablova obično koriste elektromagnetske signale ili radiofrekvencije za lociranje kablova bez potrebe za fizičkim pristupom.
 2. Testeri mrežnih kablova (network cable testers): Ovi alati se koriste za testiranje kablova u računarskim mrežama (kao što su Ethernet kablovi) radi provere integriteta veza, brzine prenosa podataka, dužine kablova i drugih parametara. Testeri mrežnih kablova mogu takođe identifikovati probleme kao što su prekidi, kratki spojevi i pogrešno ožičenje.
 3. Testeri koaksijalnih kablova (coaxial cable testers): Ovi alati se koriste za testiranje koaksijalnih kablova koji se često koriste u telekomunikacionim i video sistemima, kao što su kablovska televizija i CCTV. Testeri koaksijalnih kablova mogu proveriti integritet veza, gubitak signala, impedanciju i druge parametre.
 4. Testeri optičkih kablova (fiber optic cable testers): Ovi alati se koriste za testiranje optičkih kablova koji se koriste za prenos podataka na velike udaljenosti i velikim brzinama. Testeri optičkih kablova mogu meriti gubitak signala, refleksije, dužinu vlakana i druge parametre.
 5. Testeri telefonskih kablova (telephone cable testers): Ovi alati se koriste za testiranje telefonskih kablova i provodnika u telekomunikacionim mrežama. Testeri telefonskih kablova mogu proveriti integritet veza, gubitak signala, prekide i druge probleme.

Evo kako se koriste tragači i testeri kablova:

 1. Uključite uređaj: Uključite tragač ili tester kablova koristeći prekidač za napajanje ili dugme, ako je potrebno. Sačekajte nekoliko sekundi da se uređaj pokrene i inicijalizuje.
 2. Povežite uređaj sa kablom: Povežite tragač ili tester kablova sa kablom ili priključkom koji želite testirati, prema uputstvima proizvođača. To može uključivati direktno povezivanje sondi, korišćenje adaptera ili indukcione metode.
 3. Pokrenite testiranje ili praćenje: Inicirajte testiranje ili praćenje pritiskom na odgovarajuće dugme ili prekidač na tragaču ili testeru kablova. Uređaj će generisati signale ili meriti parametre kako bi detektovao, identifikovao ili testirao kabl.
 4. Očitajte rezultate: Pročitajte rezultate testiranja ili praćenja na displeju tragača ili testeru kablova. To može uključivati očitanja parametara, grafičke prikaze, zvučne signale ili druge indikatore.
 5. Dokumentacija rezultata (opciono): Ako je potrebno, zabeležite rezultate testiranja ili praćenja za dalju analizu, izveštavanje ili upoređivanje sa standardima i specifikacijama.
 6. Isključite uređaj: Kada završite sa testiranjem ili praćenjem, isključite tragač ili tester kablova kako biste sačuvali bateriju ili napajanje.

Tragači i testeri kablova su korisni alati za detekciju, identifikaciju, praćenje i testiranje kablova u različitim električnim i telekomunikacionim sistemima. Oni pomažu tehničarima i inženjerima da brzo i tačno pronađu kablove, provere integritet veza, dijagnostikuju kvarove i održavaju bezbednost i pouzdanost mreža.

Naša ponuda tragača i testera kablova.

Categories: Čitaonica