Šta su, čemu sluze i kako se koriste Tester izolacije?

Published by IT Elektroleum on

Tester izolacije, takođe poznat kao megohmmetar ili megaohmmetar, je električni instrument koji se koristi za merenje otpora izolacije u električnim instalacijama, kablovima, motorima, transformatorima i drugim visokonaponskim uređajima. Testeri izolacije pomažu u održavanju sigurnosti električnih sistema, identifikaciji slabih tačaka ili kvarova u izolaciji, te sprečavanju neželjenih strujnih prolaza i oštećenja opreme.

Evo kako se koriste testeri izolacije:

  1. Uključite tester izolacije: Uključite tester izolacije koristeći prekidač za napajanje ili dugme, ako je potrebno. Sačekajte nekoliko sekundi da se uređaj pokrene i inicijalizuje.
  2. Podesite napon testa: Odaberite odgovarajući napon testa na testeru izolacije, u skladu sa specifikacijama ili standardima za uređaj koji testirate. Napon testa može varirati od nekoliko stotina volti do nekoliko hiljada volti, zavisno o vrsti uređaja i primeni.
  3. Pripremite uređaj za merenje: Isključite napajanje ili baterije u sklopu ili uređaju koji testirate kako biste osigurali bezbednost tokom merenja. Otkrijte tačke merenja izolacije, kao što su krajevi kablova, terminali motora ili spojevi transformatora.
  4. Povezivanje sondi testera izolacije: Povežite crnu (negativnu) sondu testera izolacije sa uzemljenim delom uređaja koji testirate, a crvenu (pozitivnu) sondu sa tačkom gde želite meriti otpor izolacije.
  5. Pokretanje testa izolacije: Inicirajte test izolacije pritiskom na odgovarajuće dugme ili prekidač na testeru izolacije. Tester će generisati visokonaponski napon za merenje otpora izolacije.
  6. Očitajte merenje: Sačekajte nekoliko sekundi da se očitanje stabilizuje, a zatim pročitajte vrednost otpora izolacije na displeju testera izolacije. Uporedite očitanje sa preporučenim vrednostima otpora izolacije za uređaj koji testirate.
  7. Dokumentacija rezultata (opciono): Ako je potrebno, zabeležite rezultate merenja za dalju analizu, izveštavanje ili upoređivanje sa standardima i specifikacijama.
  8. Isključivanje testera izolacije: Kada završite sa merenjem, odspojite sonde testera izolacije, isključite tester izolacije i uključite napajanje ili baterije u sklopu ili uređaju koji ste prethodno isključili.

Testeri izolacije su korisni instrumenti za proveru kvaliteta izolacije i identifikaciju slabih tačaka ili kvarova u električnim instalacijama, kablovima, motorima, transformatorima i drugim visokonaponskim uređajima. Oni pomažu u održavanju sigurnosti električnih sistema, dijagnostici kvarova i proceni performansi električne opreme.

Naša ponuda testera instalacija.

Categories: Čitaonica