Šta su, čemu sluze i kako se koriste Merači uzemljenja?

Published by IT Elektroleum on

Merači uzemljenja, kako stoni tako i ručni, su elektronski instrumenti koji se koriste za merenje otpora uzemljenja, kvaliteta uzemljenja i kontinuiteta vezivanja u elektroenergetskim sistemima, građevinskim objektima i industrijskim postrojenjima. Oni su važni za održavanje sigurnosti električnih instalacija, zaštitu opreme od prenapona i strujnih udara, kao i zaštita ljudi od električnih šokova.

Stoni merači uzemljenja su precizni laboratorijski instrumenti koji se koriste za merenje otpora uzemljenja u kontrolisanim uslovima. Oni nude veću tačnost i mogućnosti merenja u poređenju sa ručnim meračima uzemljenja.

Ručni merači uzemljenja su prenosivi instrumenti koji se koriste za merenje otpora uzemljenja na terenu ili u industrijskim postrojenjima. Oni su kompaktni, otporni na vremenske uslove i jednostavni za upotrebu, što ih čini idealnim za brza i efikasna merenja uzemljenja.

Evo kako se koriste merači uzemljenja (stoni i ručni):

  1. Uključite merač uzemljenja: Postavite merač uzemljenja (stoni ili ručni) na stabilnu površinu ili držite ga u ruci, i uključite ga, ako je potrebno. Sačekajte nekoliko sekundi da se uređaj pokrene i inicijalizuje.
  2. Pripremite uzemljivački sistem za merenje: Isključite električni sistem ili opremu koja je povezana sa uzemljivačkim sistemom kako biste osigurali bezbednost tokom merenja. Otkrijte uzemljivačku elektrodu ili šinu koju želite testirati.
  3. Povezivanje merača uzemljenja: Povežite kablove merača uzemljenja sa uzemljivačkom elektrodom ili šinom, prema uputstvima proizvođača. Merači uzemljenja obično koriste dvije ili tri elektrode za merenje otpora uzemljenja, zavisno o metodi merenja (npr. 2-spičasta metoda, 3-spičasta metoda, 4-spičasta metoda).
  4. Podešavanje parametara merenja: Podesite parametre merenja na meraču uzemljenja, kao što su opseg otpora, tip merenja (npr. otpor uzemljenja, kontinuitet vezivanja) i druge relevantne parametre.
  5. Pokretanje merenja: Inicirajte merenje otpora uzemljenja pritiskom na odgovarajuće dugme ili prekidač na meraču uzemljenja.
  6. Očitajte merenje: Sačekajte nekoliko sekundi da se očitanje stabilizuje, a zatim pročitajte vrednost otpora uzemljenja na displeju merača uzemljenja. Uporedite očitanje sa preporučenim vrednostima za otpor uzemljenja u vašem elektroenergetskom sistemu ili objektu.
  7. Dokumentacija rezultata (opciono): Ako je potrebno, zabeležite rezultate merenja za dalju analizu, izveštavanje ili upoređivanje sa standardima i propisima.
  8. Isključivanje merača uzemljenja: Kada završite sa merenjem, odspojite kablove merača uzemljenja, isključite merač uzemljenja i uključite električni sistem ili opremu koja je prethodno bila isključena.

Merači uzemljenja, bilo da su stoni ili ručni, su korisni instrumenti za proveru kvaliteta uzemljenja i kontinuiteta vezivanja u elektroenergetskim sistemima, građevinskim objektima i industrijskim postrojenjima. Oni pomažu u održavanju sigurnosti električnih instalacija, zaštiti opreme od prenapona i strujnih udara, kao i zaštiti ljudi od električnih šokova.

Categories: Čitaonica