Unior ručni alati

Published by IT Elektroleum on

Kompanija se rangira među najveće svetske predstavnike metaloprerađivačke industrije. Kompanija svoj uspeh zasniva na odlično ostvarenoj sinergiji svoja tri proizvodna segmenta (ručni alati, delovi za kovanje i sinteorvanje i specijalne mašine) koji kompaniji omogućavaju balansiran portfolio aktivnosti. Pouzdani odnosi sa dobavljačima su takođe veliki faktor uspeha.

Program Unior ručnih alata godišnje proizvodi preko 10 miliona komada alata i proizvoda od lima . Naslednik je bogate kovačke tradicije na području Pohorja i severoistočne Slovenije. U 19. veku se pojavilo nekoliko kovačnica na području Pohorja, koji su proizvodili poljoprivredne i zanatske alate. Njihov rad je povezan sa četiri železare u ovoj oblasti. Prva fabrika kovanog alata osnovana je početkom 20. veka, 1919. godine. Inženjeri Mirko Bremec i Valter Mach osnovali su Stiria Iron-Industrial Compani u Zrečama, gde kompanija Unior i danas ima svoje prostorije. Kompanija je tada bila savremena fabrika i proizvodila kovani alat za poljoprivredu, rudarstvo i zanate. Fabrika kovanja je pretvorena u mehaničku kovačnicu. Kovanje je obnovljeno posle Drugog svetskog rata. 1947. godine, nakon renoviranja i završetka zgrade, kovanje je preimenovano u Fabriku kovanih alata Zreče. U drugoj polovini XX veka, fabrika se uglavnom razvijala ulaganjem u proizvodnju ručnih alata. Pretežno orijentisan ka razvoju univerzalnih alata, fabrika je preimenovana 1974 i postala je poznata kao Unior, Fabrika kovanih alata Zreče. U narednim decenijama, Unior je uspostavio široko rasprostranjenu mrežu prodaje i distribucije širom svijeta.

Razvoj u 21. veku Unior je započeo ispunjavanjem brojnih zahtevnih standarda kvaliteta i standarda za upravljanje životnom sredinom. Kompanija ušla je na američko, australijsko, rusko i kinesko tržište i osnovala sopstvene firme na tim tržištima. Unior je globalni brend ručnih alata.

Naša ponuda UNIOR alata.

Categories: Čitaonica