Chauvin Arnoux

Published by IT Elektroleum on

CHAUVIN ARNOUX, evropski lider specijalizovan za prenosne instrumente za ispitivanje i merenje. Merenje je naša strast! Od sada i u Srbiji!

Godine 1893. Raphael CHAUVIN i Rene ARNOUX su se udružili da bi osnovali CHAUVIN ARNOUX. 120 godina kasnije, avantura se nastavlja i firma je sada matična kompanija CHAUVIN ARNOUX Grupe, specijalizovane za merenje električnih i fizičkih veličina. Električna energija je ključna vrsta energije u srcu našeg svakodnevnog života. Mora biti postavljen i distribuiran, istovremeno garantujući bezbednost korisnika, a njegova potrošnja mora biti kontrolisana u pogledu troškova i ekoloških briga. Projektovanje, proizvodnja i komercijalizacija mernih instrumenata je naš osnovni posao više od jednog veka, omogućavajući profesionalcima da svakodnevno proveravaju i testiraju pouzdanost, bezbednost i efikasnost električnih distributivnih sistema i opreme koja je povezana sa njima. Ponosni na naša dva brenda, CHAUVIN ARNOUX® i Metrik®, predlažemo širok spektar mernih instrumenata koje svakodnevno koriste milioni profesionalaca širom sveta. Naša ponuda pokriva oblasti opštih električnih merenja (testeri, multimetri i strujne kleme), testere električne bezbednosti, voltmetre i analizatore kvaliteta električne mreže, osciloskope i, uopštenije, instrumente za ispitivanje elektronskih uređaja i merenje fizičkih parametara. Naši timovi za istraživanje i razvoj (2 laboratorije u Francuskoj i 3 širom sveta) zamišljaju i kreiraju inovativne, dugotrajne instrumente koji su izgradili reputaciju naših brendova. Iako je njegova istorijska baza u Francuskoj, CHAUVIN ARNOUX je sada prisutan širom sveta, bilo preko svojih filijala (SAD, Italija, Kina, UK, Švedska, Nemačka, Austrija, Španija, Srbija, Liban, Švajcarska) ili, u drugim zemljama. Oslanjajući se na svoju stručnost, naši prodajni timovi i naši partneri distributeri daju sve od sebe da vam pruže neophodnu podršku da odaberete prave proizvode za vaše potrebe. Industrijska politika CHAUVIN ARNOUKS zasniva se na tri proizvodne lokacije u Francuskoj za proizvodnju podsklopova i proizvoda za brendove CHAUVIN ARNOUX® i METRIX®. Fabrika u Sjedinjenim Državama i druga u Kini pružaju lokalnu prilagodbu i isporučuju dodatne proizvode za naš asortiman. U skladu sa politikom kvaliteta Grupe, CHAUVIN ARNOUX svojim kupcima obezbeđuje proizvode koji ispunjavaju njene obaveze i koji su u skladu sa nacionalnim i međunarodnim standardima, posebno u pogledu bezbednosti, metrologije i zaštite životne sredine. Ovaj pristup je formalizovan ISO 9001 i ISO 14001 sertifikatima.

Našu ponudu CHAUVIN ARNOUX prozivoda možete pogledati ovde.

Categories: Čitaonica