Razredjivac za skidanje Plastik spreja – Kontakt Chemie 70R

3.200.00 rsd;

Kategorija:

Opis

SPREJ 70R / 1000

Sprej 70 Razređivač za skidanje Plastična spreja, 1 litar

Razređivač za konformni premaz PLASTIK 70 SUPER.

Specijalno razvijena traka za konformni premaz. Proizvod omogućava uklanjanje postojećih akrilnih lakova sa štampanih ploča, bez oštećenja elektronskih komponenti. Omogućava intervencije za održavanje ili poboljšanje štampanih kola.

Karakteristike:

+ Bezbojna tečnost na bazi kiseoničnih rastvarača.

+ Nizak miris.

+ Dobra kompatibilnost sa elektronskim komponentama.

+ Ne napada štampane sklopove u normalnim uslovima. Preporučuje se test pre upotrebe.

+ Relativno brzo isparavanje. Za ubrzavanje sušenja može se koristiti komprimovani vazduh ili Kontakt Chemie Air Duster.