Kešta za krimpovanje konektora BNC, F, RCA na RG-58, RG-59 i RG-6 kabl

2.100.00 rsd;