Grandstream

Published by IT Elektroleum on

Grandstream Networks, Inc. povezuje svet od 2002. godine sa rešenjima “SIP Unified Communications” koja omogućavaju preduzećima da budu produktivnija nego ikada ranije. Naša nagrađivana rešenja služe tržištu malih i srednjih preduzeća i prepoznata su u celom svetu po svom kvalitetu, pouzdanosti i inovativnosti. Grandstream rešenja smanjuju troškove komunikacije, povećavaju bezbednosnu zaštitu i povećavaju produktivnost. Naši otvoreni standardni proizvodi zasnovani na SIP-u nude široku interoperabilnost u čitavoj industriji, zajedno sa karakteristikama bez premca, fleksibilnošću i cenovnom konkurentnošću.

Grandstream povezuje svet od 2002. godine. Imena Grandstream-a označavaju kvalitet, inovativnost i pouzdanost jer već skoro 20 godina proizvode najsavremenije IP unificirane komunikacione proizvode sa glavnim fokusom na maksimiziranje poslovne produktivnosti, efikasnosti i komunikacije. Širok asortiman proizvoda kompanije Grandstream pomaže u povezivanju preduzeća širom sveta, a istovremeno im omogućava da postignu više nego ikada ranije.

Naša ponuda Grandstream uredjaja.

Categories: Čitaonica