Gajger-Milerov brojač, merenje zračenja

Published by IT Elektroleum on

Gejger-Milerovi brojači, često nazivani Gejgerovim brojačima, su uređaji koji detektuju i mere jonizujuće zračenje, kao što su alfa, beta i gama zračenje. Ovi brojači koriste Gejger-Milerovu cev, koja je gasom ispunjena cev sa dve elektrode. Kada čestica jonizujućeg zračenja uđe u cev, ionizuje gas unutar cevi, što stvara strujni impuls. Impulsi se zatim broje ili obrađuju kako bi se dobila informacija o nivou zračenja.

Gejgerovi brojači se koriste u različite svrhe, uključujući:

  1. Merenje radioaktivnosti: Gejgerovi brojači se koriste za merenje nivoa radioaktivnosti u okolini, radnom mestu ili materijalima.
  2. Nuklearna medicina: U medicinskim istraživanjima i terapiji, Gejgerovi brojači se koriste za praćenje izlaganja zračenju i procenu doze zračenja.
  3. Industrijske primene: U naftnoj i gasnoj industriji, rudarstvu i građevinarstvu, Gejgerovi brojači se koriste za detekciju prirodnih radioaktivnih materijala (NORM) i zaštite radnika.
  4. Naučna istraživanja: U oblasti fizike, Gejgerovi brojači se koriste za detekciju radioaktivnih čestica i proučavanje njihovih svojstava.
  5. Radiološka zaštita: Gejgerovi brojači se koriste za proveru kontaminacije radioaktivnim materijalima i osiguravanje bezbednosti u hitnim situacijama ili tokom dekontaminacije.

Firma Elektroleum nudi Gejgerove brojače kao deo svoje ponude mernih instrumenata. Njihovi Gejgerovi brojači su dizajnirani za različite primene, kao što su merenje radioaktivnosti, naučna istraživanja i radiološka zaštita. Elektroleum nudi Gejgerove brojače sa različitim karakteristikama, uključujući digitalne i analogni prikazi, povezivanje sa računarima ili mobilnim uređajima, i dodatne funkcije kao što su alarmi za visoke doze zračenja. Ova firma se fokusira na pružanje kvalitetnih i pouzdanih Gejgerovih brojača koji zadovoljavaju potrebe profesionalaca i entuzijasta u oblasti zaštite od zračenja.

Categories: Čitaonica