Elektronske komponente

Published by IT Elektroleum on

Elektronske komponente su osnovni gradivni blokovi elektronskih uređaja i naprava.

Komponente se dele na aktivne i pasivne. Aktivne komponente (tranzistori, integrisana kola, vakuumske elektronske cijevi) pojačavaju ili na drugi način aktivno menjaju signal. Pasivne komponente (otpornici, kondenzatori, zavojnice) ne pojačavaju signal, ali ga ponekad menjaju. Komponente mogu postojati zasebno (otpornik, tranzistor, kondenzator) ili u integrisanom kolu, koje u sebi sadrži veći broj elektronskih komponenti.

Komponente se povezuju zajedno, obično žicama ili na štampanoj ploči, da stvore elektronsko kolo sa određenom funkcijom. Funkcija može biti pojačavanje signala, prekidanje, oscilator i drugo. Električni spoj se praktično izvodi lemljenjem, nanošenjem kontakata u vakuumu, obmotavanjem žice i sl.

Za povezivanje i isprobavanje elektronskih komponenti koristi se prototipska ploča.

Komponente mogu se klasifikovati kao pasivne, aktivne ili elektromehaničke:

Aktivne komponente se oslanjaju na izvor energije (obično iz jednosmernog kola) i obično mogu da unose energiju u kolo, iako to nije deo definicije. Aktivne komponente obuhvataju pojačavajuće komponente kao što su tranzistori, triodne vakuumske cevi, i tunelske diode.
Pasivne komponente ne mogu da uvode energiju u kolo. One se takođe ne mogu osloniti na izvor energije, izuzev onoga što je dostupno iz (naizmeničnog) kola na koje su povezane. Kao posledica toga, one ne mogu da pojačaju snagu signala, iako mogu da povećaju napon ili struju (kao što je to čini transformator ili rezonantno kolo). Pasivne komponente obuhvataju komponente sa dva terminala kao što su otpornici, kondenzatori, induktori i transformatori.
Elektromehaničke komponente mogu da obavljaju električne operacije pomeranjem delova ili korišćenjem električnih priključaka.
Većina pasivnih komponenti sa više od dva terminala se može opisati u vidu parametara dva porta, što zadovoljava princip reciprociteta, mada postoje retki izuzeci. Nasuprot tome, aktivne komponente (sa više od dva terminala) uglavnom nemaju tu osobinu.

Categories: Čitaonica