Endoskopske kamere: Nema problema čak ni na teško dostupnim mestima.

Published by IT Elektroleum on

Endoskop se može koristiti za pregled cevi, šupljina i drugih teško dostupnih mesta. Termin endoskop potiče od starogrčkih reči endon za unutrašnjost i scopein za posmatranje. Endoskop označava unutrašnje posmatranje. U tu svrhu, endoskopska sonda se ubacuje u područje koje nije vidljivo spolja. Na prednjoj strani guske se nalaze alati koji omogućavaju izvođenje radova u zatvorenom prostoru. Istorijski: Prvi endoskopi su bili teleskopi u obliku tunela, ponekad sa osvetljenjem, uz pomoć kojih su bila vidljiva samo područja koja leže pravo napred. Kasnija ogledala su delimično omogućila pogled iza ugla. Međutim, prečnici ovakvih uređaja bili su veoma veliki, što znatno ograničava mogućnosti primene. Samo moderno proširenje endoskopa sa tehnologijom kamere omogućava pregled u prepletenim područjima. Savremeni endoskopi su opremljeni mini kamerama na vrhu endoskopa, koje mogu preneti slike sa inspekcije u realnom vremenu ili ih sačuvati za naknadnu procenu. U tu svrhu se u sondi obično nalazi dodatni kabl za prenos signala slike. Tek poslednjih godina razvijene su napredne endoskopske kamere sa radio prenosom sekvenci slika. Uzgred: Savremene metode lečenja koriste endoskop za dijagnostiku i za minimalno invazivne procedure. Endoskopi u našoj radnji, s druge strane, nisu namenjeni za medicinske svrhe.

Categories: Čitaonica