Duvaljke vrelog vazduha

Published by IT Elektroleum on

Duvaljke, posebno one namenjene za lemljenje, igraju ključnu ulogu u različitim tehnikama lemljenja. One se često koriste za SMD (Surface Mount Device) lemljenje, proces u kojem se komponente montiraju direktno na površinu štampane ploče. Evo nekoliko načina na koje se duvaljke koriste u lemljenju:

Toplotno lemljenje: Duvaljka emituje toplotu koja se koristi za topljenje lema. Ova tehnika je posebno korisna za SMD lemljenje, gde se komponente montiraju direktno na površinu štampane ploče.

Razlemljivanje: Duvaljka se takođe može koristiti za razlemljivanje, tj. za uklanjanje komponenti sa štampane ploče. Toplota iz duvaljke topi lem, omogućavajući lako uklanjanje komponente.

Reflou lemljenje: U ovoj tehnici, duvaljka se koristi za ravnomerno zagrevanje cele površine štampane ploče, što omogućava montiranje velikog broja SMD komponenti istovremeno.

Kada se koristi duvaljka za lemljenje, važno je pravilno regulisati temperaturu i protok vazduha kako bi se sprečilo oštećenje komponenti ili štampane ploče. Takođe, treba biti svestan mogućnosti stvaranja isparenja tokom procesa lemljenja i preduzeti odgovarajuće mere predostrožnosti, kao što je rad u dobro provetrenom prostoru.

Categories: Čitaonica