Razlika Arduino Uno i Arduino Mega

Objavio IT Elektroleum datuma

Arduino Uno i Arduino Mega su dve popularne razvojne ploče bazirane na mikrokontrolerima iz Arduino porodice. Iako obe ploče imaju slične karakteristike i funkcije, postoje neke ključne razlike koje utiču na njihovu primenu i performanse.

Evo glavnih razlika između Arduino Uno i Arduino Mega ploča:

 1. Mikrokontroler:
  • Arduino Uno: Atmel ATmega328P, 8-bitni AVR mikrokontroler
  • Arduino Mega: Atmel ATmega2560, 8-bitni AVR mikrokontroler
 2. Broj digitalnih I/O pinova:
  • Arduino Uno: 14 digitalnih I/O pinova (uključujući 6 PWM pinova)
  • Arduino Mega: 54 digitalna I/O pina (uključujući 15 PWM pinova)
 3. Broj analognih ulaznih pinova:
  • Arduino Uno: 6 analognih ulaznih pinova
  • Arduino Mega: 16 analognih ulaznih pinova
 4. Memorija:
  • Arduino Uno: 32 KB flash memorije, 2 KB SRAM-a i 1 KB EEPROM-a
  • Arduino Mega: 256 KB flash memorije, 8 KB SRAM-a i 4 KB EEPROM-a
 5. Takt frekvencija:
  • Arduino Uno: 16 MHz
  • Arduino Mega: 16 MHz
 6. Komunikacioni interfejsi:
  • Arduino Uno: UART, SPI, I2C
  • Arduino Mega: 4x UART, SPI, I2C
 7. Fizičke dimenzije:
  • Arduino Uno: 68,6 mm x 53,3 mm
  • Arduino Mega: 101,5 mm x 53,3 mm

Iz ovih razlika može se zaključiti da je Arduino Mega snažnija ploča sa više I/O pinova, većom memorijom i dodatnim komunikacionim interfejsima u poređenju sa Arduino Uno. Ove karakteristike čine Arduino Mega pogodnim za složenije projekte koji zahtevaju veći broj ulazno/izlaznih pinova i veću memoriju za skladištenje programa.

S druge strane, Arduino Uno je manji, jednostavniji i često jeftiniji, što ga čini pogodnim za početnike i manje projekte koji ne zahtevaju mnogo I/O pinova ili memorije. Uno takođe ima veću zajednicu korisnika, što olakšava pronalaženje resursa i podrške prilikom učenja i rada na projektima.

Kategorija: Čitaonica